Oscar Wilde

"l'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi" Oscar Wilde *